Aktywne Centrum Rozwoju - Dragonfly - Polski Psycholog w UK - Logo

AKTUALNOŚCI

PARTNERZY

Jesteś tutaj: Home 9 Uzależnienia 9 Alkohol 9 Czy moje picie jest bezpieczne?

Czy moje picie jest bezpieczne?

Jest kilka sposobów, aby się tego dowiedzieć. Jednym z nich jest wykonanie szybkiego przesiewowego testu AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test  – Test Rozpoznawania Problemów Alkoholowych).

Test przesiewowy, to taki który nie jest testem diagnostycznym, a otrzymanie wyniku podwyższonego sugeruje, żeby niezwłocznie skonsultować się ze specjalistą/terapeutą leczenia uzależnień w celu przeprowadzenia dokładnej diagnozy problemu oraz uzyskać niezbedna pomoc.

Jeśli niepokoi cię Twoje bicie lub picie Twoich bliskich zachęcam do wypełnienia testu.

Niezbędnym warunkiem do wypełnienia tego testu jest umiejętność przeliczania wypijanego alkoholu na tzw. porcje standardowe. Różne napoje alkoholowe zawierają odmienne stężenie alkoholu etylowego, dlatego też ważnym jest aby wiedzieć ile porcji standardowych znajduje się np. w puszcze piwa, lampce wina czy butelce wódki.

Przelicznik jest następujący:
10g czystego alkoholu= 1 porcja standardowa
.

Porcja standardowa znajduje się w:

 • 250ml – piwa o mocy 5%,
 • 100ml – wina o mocy 12%,
 • 30ml wódki o mocy 40%.

Podpowiedzi:

 • 1 butelka/puszka piwa 0,5L= 2 porcje,
 • 1 butelka wina 0,75L=7,5 porcji,
 • 1 butelka wódki 0,5L =16,7 porcji,
 • 1 butelka wódki 0,7L=23,3 porcje

Teraz możesz przystąpić do wypełniania testu.

Zastanów się uważnie nad udzielaną odpowiedzią, bądź szczera/y sam ze sobą. Przelicz ilość wszystkich wypijanych przez siebie rodzajów alkoholi (piwa, wódki, wina, whisky, koniaku, itp.) na porcje standardowe według podanego powyżej schematu. Zanotuj liczbę punktów w okienku po prawej stronie.

Bądź uczciwy, tylko wtedy wypełnianie testu ma sens.

Następnie zsumuj liczbę punktów i zapoznaj się z interpretacją wyników.

Test AUDIT
1. Jak często pije Pan/Pani napoje zawierające alkohol?

(1) nigdy
(2) raz w miesiącu lub rzadziej
(3) 2 do 4 razy w miesiącu
(4) 2 do 3 razy w tygodniu
(5) 4 razy w tygodniu lub częściej

6. Jak często w ciągu ostatniego roku musiał/a się Pan/i rano napić, aby móc dojść do siebie po „dużym piciu” z poprzedniego dnia?

(0) nigdy
(1) raz w miesiącu lub rzadziej
(2) 2 do 4 razy w miesiącu
(3) 2 do 3 razy w tygodniu
(4) 4 razy w tygodniu lub częściej

2. Ile porcji standardowych zawierających alkohol wypija Pan/Pani w trakcie typowego dnia picia?

(0) 1-2 porcje
(1) 3-4 porcje
(2) 5-6 porcji
(3) 7,8 lub 9 porcji
(4) 10 lub więcej

7. Jak często w ciągu ostatniego roku doświadczał/a Pan/i poczucia winy lub wyrzutów sumienia po wypiciu alkoholu?

(0) nigdy
(1) raz w miesiącu lub rzadziej
(2) 2 do 4 razy w miesiącu
(3) 2 do 3 razy w tygodniu
(4) 4 razy w tygodniu lub częściej

3. Jak często wypija Pan/Pani 6 lub więcej porcji podczas jednej okazji?

(1) nigdy
(2) rzadziej niż raz w miesiącu
(3) raz w miesiącu
(4) raz w tygodniu
(5) codziennie lub prawie codziennie

8. Jak często w czasie ostatniego roku nie był/a Pan/Pani w stanie z powodu picia przypomnieć sobie co wydarzyło się poprzedniego wieczoru?

(0) nigdy
(1) raz w miesiącu lub rzadziej
(2) 2 do 4 razy w miesiącu
(3) 2 do 3 razy w tygodniu
(4) 4 razy w tygodniu lub częściej

4. Jak często w ciągu ostatniego roku stwierdzał/a Pan/Pani, że nie może zaprzestać picia po jego rozpoczęciu?

(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie

9. Czy zdarzyło się, że Pan/Pani lub jakaś inna osoba doznała urazu w wyniku Pana/i picia?

(0) nie
(2) tak, ale nie w ostatnim roku
(4) tak, w ciągu ostatniego roku

5. Jak często w ciągu ostatniego roku zdarzyło się Panu/Pani z powodu picia alkoholu zrobić coś niewłaściwego, co naruszałoby normy i zwyczaje przyjęte w Pana/i środowisku?

(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
codziennie lub prawie codziennie

10.Czy zdarzyło się, krewny, przyjaciel albo lekarz interesował się Pana/Pani piciem lub sugerował jego ograniczenie?

(0) nie
(2) tak, ale nie w ostatnim roku
(4) tak, w ciągu ostatniego roku

Interpretacja wyników uzyskanych w teście AUDIT:

DO 7 PUNKTÓW WŁĄCZNIE:

 • Otrzymana suma punktów nie przekracza 7 → picie na poziomie niskiego ryzyka szkód.
 • Osoby pijące alkohol często w małych dawkach powinny zachować co najmniej dwa dni abstynencji w tygodniu, najlepiej dzień po dniu.
 • Nawet jeśli aktualny wzór picia jest bezpieczny, należy powstrzymać się od picia w okresie ciąży, karmienia piersią, przyjmowania leków wchodzących w reakcję z alkoholem, kierowania pojazdami i w innych sytuacjach, gdy picie nawet niewielkich ilości alkoholu pociąga za sobą ryzyko szkód dla osoby pijącej lub dla innych osób.
 • Warto dbać o to, aby nie zwiększać ilości i częstotliwości picia.

OD 8 DO 15 PUNKTÓW:

 • Ryzykowne picie alkoholu. Nawet jeśli nie ma jeszcze negatywnych skutków picia, można być pewnym, że pojawią się one, jeśli nie zmniejszy się ilości i częstotliwości spożycia alkoholu.
 • Należy ograniczyć picie alkoholu do poziomu niskiego ryzyka szkód.
 • Trzeba świadomie kontrolować ilość i częstość spożycia napojów alkoholowych, unikać stanów upojenia.
 • Warto słuchać informacji osób trzecich na temat swojego picia, zwłaszcza gdy wyrażają zaniepokojenie i troskę.

OD 16 DO 19 PUNKTÓW:

 • Szkodliwe spożycie alkoholu. Zwiększona ilość i/lub częstotliwość picia alkoholu staje się powodem problemów ze zdrowiem, z nauką, pracą, z innymi ludźmi.
 • Należy ograniczyć picie zarówno jeśli chodzi o częstotliwość, jak i ilość spożywanego alkoholu.
 • Trzeba kontrolować ilość spożywanego alkoholu, starając się nie przekraczać limitu picia nie pociągającego za sobą podwyższonego ryzyka szkód.
 • Gdyby próby ograniczenia picia nie przyniosły powodzenia przez kilka tygodni, trzeba poszukać pomocy u specjalisty.

POWYŻEJ 20 PUNKTÓW:

 • Uzależnienie od alkoholu. AUDIT nie jest testem diagnostycznym zatem warto sprawdzić to podejrzenie udając się do specjalistów pracujących w poradniach terapii uzależnienia od alkoholu.
 • Nie warto odwlekać konsultacji sprawdzając ponownie swoje możliwości ograniczenia picia.