Aktywne Centrum Rozwoju - Dragonfly - Polski Psycholog w UK - Logo

AKTUALNOŚCI

PARTNERZY

Jesteś tutaj: Home 9 O mnie

O mnie

Dyplomowany psycholog i pedagog
Specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia
(psychoterapeuta uzależnień i współuzależnienia)

Nazywam się Anna Uszok, jestem psychologiem, pedagogiem i terapeutką posiadającą doświadczenie pomocy osobom:

  • uzależnionym (od alkoholu, narkotyków i hazardu),
  • współuzależnionym (członkom rodzin osób uzależnionych- partnerom, dorosłym dzieciom alkoholików- DDA),
  • młodzieży nadużywającej środków psychoaktywnych,
  • młodzieży oraz dorosłym doświadczającym trudności emocjonalnych, edukacyjnych, socjalizacyjnych,
  • przeżywającym nadmierną agresję,
  • doświadczającym przemocy.

Wykształcenie

Jestem absolwentką Psychologii Stosowanej oraz Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie jestem w trakcie certyfikacji na specjalistę psychoterapii uzależnień i współuzależnienia (Studium Psychoterapii Uzależnień). W 2008 ukończyłam Roczny Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt organizowany przez Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

Psycholog – Psychologia Stosowana, Uniwersytet Jagielloński- Absolwent psychologii stosowanej przygotowany jest do podjęcia pracy zawodowej w roli psychologa, w każdej innej, wymagającej wiedzy i umiejętności psychologicznych, takich jak nawiązywanie kontaktów i porozumiewania się z jednostkami, grupami, kształtowanie postaw i zachowań innych ludzi, organizowanie warunków pracy zawodowej i działalności społecznej, szeroko pojęta poprawa ludzkiego życia oraz podnoszenie jego jakości.

Pedagog – Studium Pedagogiczne, Uniwersytet Jagielloński- uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej. Celem działalności Studium jest kształcenie studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych uzyskaniem uprawnień pedagogicznych, które zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli … są niezbędne do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela we wszystkich szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.

Terapeuta – Roczny Program Pomocy Psychologicznej (PPP) w ujęciu Gestalt organizowany przez Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt- PPP to szkolenie w nabywaniu podstawowych umiejętności terapeutycznych oparte na założeniach terapii Gestalt. Kurs adresowany jest do osób szukających różnych dróg pomocy psychologicznej dla siebie i innych zdecydowanych na poszerzanie samoświadomości jako drogi rozwoju. Szkolenie dające możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej oraz umiejętności warsztatowych i osobistych, które umożliwiają profesjonalną pomoc w poradnictwie, terapii Gestalt i interwencji psychologicznej. Są również podstawą do zdobycia kwalifikacji psychoterapeutycznych.

Terapeuta uzależnień – Studium Psychoterapii Uzależnień (SPU) organizowane przez Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień (MOSTU)- szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia akredytowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Doświadczenie zawodowe – okres studiów

Doświadczenie zawodowe (zdobyte podczas studiowania) – psycholog, terapeuta, trener Doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi zaczęłam zdobywać przed podjęciem studiów psychologicznych w 2003 roku, jako wolontariusz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich.

W trakcie studiów podejmowałam liczne praktyki w charakterze psychologa, trenera i terapeuty. Dyżurowałam przy telefonie zaufania w Stowarzyszeniu Samopomocy Społecznej „Psyche” w Krakowie. Jako koterapeuta współprowadziłam zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych na poziomie podstawowym i pogłębionym, uczestniczyłam w zebraniach klinicznych oraz superwizjach w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień.

Jako trener, współprowadziłam zajęcia profilaktyczne dla młodzieży gimnazjalnej w ramach miejskiego programu zapobiegania narkomanii i alkoholizmowi w Siemianowicach Śląskich. Dwukrotnie brałam udział jako koterapeuta w prowadzeniu tygodniowych obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych.

W ramach obowiązkowych, dwumiesięcznych praktyk studenckich miałam możliwość, jako psycholog, zapoznać się ze specyfiką pracy w Szpitalu Specjalistycznym im. Dr J. Babińskiego w Krakowie: na Oddziale Psychiatrycznym dla Kobiet oraz na Oddziale Dziennym Zaburzeń Afektywnych dla Dorosłych (prowadzenie zajęć relaksacyjnych dla pacjentów). Mogę się także wykazać bogatym doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów profilaktycznych: dla uczniów klas II i III gimnazjum w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu (24 spotkania) w ramach realizacji autorskiego programu profilaktycznego; dla uczniów gimnazjum w roli kotrenera w ramach 32-godzinnego stażu w Ośrodku Profilaktyki Edukacyjnej w Krakowie oraz dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych w ramach projektu „Taniec-Pasja Świata-Przenikanie Kultur”, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Doświadczenie zawodowe – po studiach

Doświadczenie zawodowe (zdobyte po obronie pracy magisterskiej) Po obronie pracy magisterskiej podjęłam pracę jako psycholog, terapeuta w Ośrodku Wsparcia Rodziny w Chorzowie, w którym do moich zadań należało prowadzanie diagnozy indywidualnej oraz terapii indywidualnej i grupowej dzieci i młodzieży, a także organizowanie dla nich zajęć korekcyjnych, psychoedukacyjnych i socjalizacyjnych. Następnie zajęcia o podobnym charakterze prowadziłam przez dziewięć miesięcy dla młodzieży w Katowickim Stowarzyszeniu Trzeźwościowym Dwójka w Szopienicach.

Przed wyjazdem do Anglii przez osiem miesięcy pełniłam obowiązki specjalisty psychoterapii uzależnień w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich: współprowadziłam spotkania grupowe o charakterze terapeutycznym, zadaniowym i rozwojowym, rozliczałam klientów przebywających na oddziale dziennym z postępu prac terapeutycznych, wygłaszałam miniwykłady z zakresu uzależnień, dokonywałam wstępnej diagnozy uzależnienia i współuzależnienia oraz prowadziłam terapię indywidualną dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Doświadczenie zawodowe – po przyjeździe do Wiekiej Brytanii

Po przyjeździe do Wielkiej Brytanii zostałam zaproszona do współtworzenia polskiej charytatywnej Organizacji Społecznej PROMETEUSZ, w której udzielałam pomocy polskim imigrantom. Miałam możliwość współpracy z brytyjską służbą zdrowia NHS podczas współprowadzenia Polish Project w ramach Talking Therapies organizowanego przez psycholog Ewelinę Wechowską.

Od lutego 2011 roku prowadzę w Londynie warsztaty terapeutyczne dla uzależnionych, których celem jest podnoszenie jakości życia, umacniania motywacji do zdrowienia (życia w trzeźwości), poszerzenia wiedzy o uzależnieniach (mechanizmach, objawach, głodzie alkoholowym/narkotykowym/hazardowym, nawrotach, sygnałach ostrzegawczych), radzenie sobie z trudnymi emocjami, wybaczanie i wiele, wiele innych.

Od sierpnia 2011 nawiązałam współpracę jako wolontariusz z brytyjskim ośrodkiem leczenia uzależnień Bayberry Clinic Recovery Centre w Oxfordshire, gdzie mam możliwość poszerzania swojej wiedzy poprzez bycie częścią interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego.

Myśl przewodnia sposobu pracy

W swojej pracy psychologiczno-terapeutycznej kieruję się zasadą „Primum Non Nocere” (po pierwsze nie szkodzić). Głęboko wierzę, że ludzie, niezależnie od trudności jakich doświadczają, zmieniają sie jeśli tylko mają w sobie taką gotowość.

Członkostwo w organizacjach

Od 2011 roku jestem członkinią The British Psychological Society – Graduate Member (MBPsS) link do strony www.bps.org.uk