Aktywne Centrum Rozwoju - Dragonfly - Polski Psycholog w UK - Logo

AKTUALNOŚCI

PARTNERZY

Jesteś tutaj: Home 9 DDA 9 Po czym poznam, że terapia jest skuteczna?

Po czym poznam, że terapia jest skuteczna?

Przeprowadzenie efektywnej psychoterapii jest o tyle skuteczne, o ile osoba, na skutek swojej osobistej pracy- przestaje myśleć o sobie „jestem DDA” i równocześnie pamiętając dramat swoich doświadczeń rozumie ich znaczenie. Spodziewanym skutkiem psychoterapii jest zaprzestanie koncentrowania się na przeszłości i otwarcie się na teraźniejszość i przyszłość.

Uczestnictwo w terapii ma na celu budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem, wzbudzanie poczucia bezpieczeństwa, atmosfery zaufania, rozbudzanie świadomości ważności takich zagadnień jak przyjaźń, koleżeństwo, szczęście, cierpienie, budowanie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie odporności na trudności występujące w środowisku. Nacisk kładziony jest na rozwijanie umiejętności rozpoznawania swoich stanów emocjonalnych i uczuć, a także korzystaniu z nich oraz radzeniu sobie z nimi w jak najbardziej twórczy i konstruktywny sposób. Na spotkaniach terapeutycznych skupia się uwagę na sprawach i problemach bieżących, które mają swoje źródło w przeszłości i pracuje się nad rozwiązaniem doświadczanych trudności.

Najogólniej wyodrębnić można następujące kierunki pracy w zależności od diagnozy:

  • zwiększenia stopnia radzenia sobie z obecną sytuacją stresu oraz stymulowanie procesu separacji z rodziną pochodzenia (terapia indywidualna i grupowa),
  • psychoterapia urazów z dzieciństwa w oparciu o kontakt indywidualny i różne formy psychoterapii grupowej,
  • kierowanie pacjentów do innych wyspecjalizowanych placówek psychoterapeutycznych.

Również dla dzieci i młodzieży, które nie ukończyły 18 r.ż organizowane są spotkania terapeutyczne indywidualne i grupowe, na których zapewnia się dzieciom bezpieczne warunki do dzielenia się wrażeniami, uczuciami, myślami. Pracuje się również nad korygowaniem sądów urazowych, zwłaszcza tych, które odnoszą się do relacji „ja-dorosły”, odreagowaniem napięć emocjonalnych, poprawą społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci poprzez nawiązywanie prawidłowych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości. Bardzo popularne w ostatnich lachach stało się prowadzenie warsztatów rozwoju osobistego dla dzieci i młodzieży w ramach programów profilaktycznych prowadzonych niestety w nielicznych szkołach.

Reasumując powyższy temat Dorosłe Dzieci Alkoholików nie muszą powielać zaburzonych schematów funkcjonowania rodziny i mają szansę na założenie własnej zdrowo funkcjonującej oraz nawiązywaniu konstruktywnych (zdrowych) relacji z innymi. Na wszystko potrzebny jest czas, chęć zmiany, gotowość na nią oraz wprowadzanie zmian w życie.