Aktywne Centrum Rozwoju - Dragonfly - Polski Psycholog w UK - Logo

AKTUALNOŚCI

PARTNERZY

Jesteś tutaj: Home 9 DDA 9 Na wystąpienie jakich psychopatologicznych konsekwencji narażone są osoby żyjące w rodzinie z problemem alkoholowym

Na wystąpienie jakich psychopatologicznych konsekwencji narażone są osoby żyjące w rodzinie z problemem alkoholowym

Pogłębiając obszar psychologicznego funkcjonowania i prezentowanych problemów w funkcjonowaniu dzieci wychowujących się w rodzinie z problemem alkoholowym wymienić można następujące zaburzenia

(* do zrozumienia niektórych zaburzeń odsyłam do wikipedii- encyklopedii internetowej):

 • Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) objawiający się już w okresie niemowlęcym,
 • problemy emocjonalne i nadpobudliwość, ADHD,
 • ryzyko uzależnień w życiu dorosłym,
 • fobie,
 • zespół stresu pourazowego (PTSD),
 • zaburzenia depresyjne,
 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia zachowania,
 • zaburzenia uwagi,
 • myśli i próby samobójcze,
 • agresja i samoagresja,
 • zaburzenia umiejętności szkolnych,
 • grupa zaburzeń histrionicznych, paranoidalnych, lękowo-depresyjnych, obsesyjno-kompulsywnych czy schizoidalnych.

Uwagę należy zwrócić na fakt, że dziecko wychowujące się w rodzinie z problemem alkoholowym narażone jest na wystąpienie takich zaburzeń lecz nie jest to warunek konieczny, tzn. może być narażone na wystąpienie któregoś z powyższych zaburzeń w funkcjonowaniu, ale nie muszą one wystąpić, wszystko zależy od siły destrukcji rodziny oraz potencjału i odporności osobowości dziecka na życie w sytuacji przewlekłego stresu. Co więcej nie u wszystkich dzieci pochodzących z rodzin z problemem uzależnień diagnozuje się występowanie syndromu DDA, nie doświadczają w życiu dorosłym problemów, które wymagają pomocy psychologicznej.

Życie w chronicznym stresie upośledza ponadto funkcjonowanie systemu immunologicznego i powoduje rozmaite choroby somatyczne (problemy natury emocjonalnej objawiają się w ciele). Z powodu obniżenia odporności biologicznej dzieci alkoholików mają więcej problemów zdrowotnych w porównaniu z dziećmi ze zdrowych rodzin. Znacznie częściej cierpią z powodu bezsenności, bólu głowy, osłabienia, nerwobólów zębów, nudności czy problemów związanych z odżywianiem. Także częstsze jest wśród nich nadużywanie alkoholu, narkotyków oraz innych środków zmieniających świadomość.

Kolejną konsekwencją ,wzrastania w rodzinie alkoholowej, występującą w życiu dorosłym jest to, że znaczna część pacjentów będąca w grupie wiekowej 25-35 lat, nie jest w stałych związkach i nie posiada dzieci. Charakterystyczne jest też zrywanie relacji, gdy zaczynają się one pogłębiać. Część z tych osób powtarza „scenariusz” z własnej rodziny poprzez wiązanie się z osobami przejawiającymi zaburzenia emocjonalne, zachowania lub uzależnionymi.