Aktywne Centrum Rozwoju - Dragonfly - Polski Psycholog w UK - Logo

AKTUALNOŚCI

PARTNERZY

Jesteś tutaj: Home 9 DDA 9 Problemy z jakimi boryka się dorosłe dziecko alkoholika

Problemy z jakimi boryka się dorosłe dziecko alkoholika

Osoby dorastające w rodzinie z problemem alkoholowym, u których stwierdzono występowanie syndromu DDA, często w trakcie terapii ujawniają problem doświadczanej przemocy ze strony pijącego rodzica.

Między innymi doświadczają przemocy fizycznej przejawiającej się w szarpaniu, popychaniu, silnym chwyceniem i przytrzymaniem, rzucaniem w osobę przedmiotami, uderzenie otwartą dłonią lub pięścią, duszeniem, pluciem, itp.

Przemoc emocjonalna przejawia się np. poprzez ośmieszanie, znieważanie, zazdrości o przyjaciół, podsłuchiwanie rozmów telefonicznych lub czytanie korespondencji, poniżanie, degradację oraz groźby.

Przemoc ekonomiczna ujawnia się w takich zachowaniach jak niemożność zarządzania własnymi finansami, nie dawanie kieszonkowego, zabieranie przez rodzica zarobionych pieniędzy lub też nie dawanie żadnych funduszy na utrzymanie domu i rodziny.

Przemoc seksualna odzwierciedla się w przymuszaniu dziecka do odbycia stosunku, zawstydzaniu. Nadużycia seksualne najczęściej nie mają charakteru gwałtu. Są to przeważnie uwiedzenia, pieszczoty i zbliżenia dziejące się bez protestu dziecka (dziecko zazwyczaj nie zdaje sobie sprawy z tego co się dzieje). Jednak niewinne pieszczoty często przeradzają się w gwałt, który traumatyzuje, czyli zaburza funkcjonowanie dziecka.

Psychologiczne problemy DDA
Do podstawowych cech syndromu DDA należą:

  • lęk przed bliskością,
  • nieufność i wzmożona kontrola,
  • trudność w relacjach z ludźmi,
  • problemy w rozpoznawaniu swoich uczuć i potrzeb.