Logo Dragonfly
Cytat
Anna Uszok

Warsztaty dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

Cykl spotkań adresowany jest do osób, które wychowywały się w rodzinach z problemem alkoholowym (DDA – Dorosłe Dzieci z rodzin Alkoholowych) w tym także osoby współuzależnione i uzależnione (minimum 8 miesięcy abstynencji), które ukończyły podstawowy program terapii, a także DDA, które nie miały dotychczas żadnych doświadczeń w pracy terapeutycznej.

Czytaj więcej...

Pamiętaj - Nawrót choroby nie musi zakończyć się piciem alkoholu, zażywaniem narkotyków czy grą hazardową!!!

Czytaj więcej...

Warsztaty terapeutyczne skierowane są do osób uzależnionych, które odznaczają się minimum 3 miesięczną abstynencją od substancji psychoaktywnych (np. alkohol, narkotyki, leki, itp.) oraz/lub zachowań zmieniających nastrój typu hazard.

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że ... ?

Skuteczną metodą na zaprzestanie spożywania alkoholu, zażywania narkotyków lub uprawiania hazardu jest wprowadzenie w swoje życie tak zwanych „Zaleceń dla osób trzeźwiejących”. >

Kontakt

07821 519725

Napisz do mnienapisz do mnie

Falow me (również) on

Zapraszam wszystkich na moje profile
Facebook